PRIVATNI DETEKTIV OD 1998.

Sova Intelligence (prvotni naziv: Detektiv Sova) prvi je detektivski ured u Hrvatskoj i djeluje prema principu "istražuje, pronalazi, dokazuje, savjetuje" od 1998. godine. Detektivi našeg ureda, diplomirani kriminalisti, polaznici su niza specijalističkih seminara iz područja sigurnosti poslovanja, zaštite intelektualnog vlasništva i primjene forenzičkih znanja.

Naša je misija pomoću informacija, savjeta i vodstva pomoći našim klijentima u rješavanju problema sada i omogućiti im prednost u budućnosti.

Suradnja s inozemnim partnerima omogućava nam pružanje širokog spektra usluga i izvan Hrvatske.

ÄŒlanovi smo Udruge privatnih detektiva Hrvatske (UPDH), MeÄ‘unarodnog policijskog udruženja (IPA) – sekcija Hrvatska, Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS) i Grupacije istražnih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Nositelji smo Certifikata poslovne sigurnosti pravne osobe - od strane Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost ovlašteni smo za rad s nacionalnim, EU i NATO klasificiranim podacima oznake TAJNO.
Česta pitanja1. ÄŒime se temeljno bavi privatni detektiv?
Privatni detektiv jedan je vid privatnog policajca čije je djelovanje omeđeno Zakonom, Etičkim kodeksom i profesionalnim usmjerenjem. On je Vaš tragač za podacima i pouzdan savjetnik, kao što naš slogan kaže - „istražuje, pronalazi, dokazuje, savjetuje“. Privatni detektiv prikuplja podatke i dokaze potrebne za utvrđivanje činjenica, smije obavljati poslove pratnje i fotografiranja na javnom mjestu čime se uvelike doprinosi mogućnosti da se ispune zahtjevi stranaka.
2. Koje su prednosti poslovanja s detektivskim uredom?
Kao i sa svakim profesionalcem, tako je i s privatnim detektivom glavna prednost poslovanja stručnost za područje kojim se bavi: korištenje legalnih, suvremenih metoda detektivskog istraživanja i zajedničko iznalaženje optimalnih rješenja problema. Ukoliko problem povjerite na rješavanje detektivskom uredu, možete se usredotočiti i posvetiti svom osnovnom poslovanju i pri tome biti sigurni da se Vašim problemom bavimo na profesionalan način. Nadalje, glavne prednosti su profesionalnost i diskrecija te visoka stopa uspješnosti. Stručnjaci smo za posao kojim se bavimo i znamo kako pristupiti različitim slučajevima, čime se povećava vjerojatnost da će problem koji imate biti uspješno prevladan uz minimalni rizik.
3. Koje korake poduzima vaš detektivski ured tijekom provođenja detektivskog istraživanja?

Postupak profesionalnog detektivskog istraživanja sastoji se od tri etape: - proučavanje slučaja i izradu plana rada te procjena troškova - prikupljanje i obrada podataka, informacija i dokaza - obrada i analiza podataka, ocjena i primjena rezultata detektivskog istraživanja. Zajedno s Vama, Sova Intelligence donosi odluke i savjetuje Vas kako optimalno riješiti problem ili poboljšati učinkovitost poduzimanja pravne akcije za rješavanje problema.

4. Što sve ulazi u troškove detektivskih usluga?
Svakom klijentu i slučaju pristupa se individualno, uvažavajući sve specifičnosti slučaja, procjenjuju se troškovi ovisno o metodi rada, složenosti slučaja i vremenu potrebnom za provođenje istrage. Cijena se formira prema vrstama usluga kao što su proučavanje slučaja, prikupljanje podataka na terenu, analiza podataka, procjena rizika, savjetovanje, izrada izvještaja. Stvarni troškovi podrazumijevaju prijevoz, putovanje, stručne konzultacije, vještačenja, posebne nagrade ili naknade za pribavljanje informacija i podataka. Sve navedeno je temelj za ponudu koja nije obvezujuća za klijenta dok se ne potpiše Ugovor i izda Punomoć sukladno Zakonu o privatnim detektivima.
5. Kad je pravi trenutak da angažiram privatnog detektiva?
Po principu „normalno, sumnjivo, opasno“ tri su trenutka kada se može angažirati privatni detektiv: -preventivno prije kretanja u investiciju, kupnju, suradnju, pokretanje tužbe i slično -kada nastupe komplikacije i sumnje, svijest o riziku i mogućoj šteti -nakon što su posljedice, štetan događaj ili opasnost nastupili Angažiranje privatnog detektiva u sva tri trenutka pomaže Vam da ostvarite prednost temeljem prikupljenih i obrađenih podataka, informacija i dokaza, ujedno otklonite opasnost i rizik, smanjite štetu i riješite problem.
6. Mogu li privatni detektivi pratiti osobe?
Temeljem Zakona o privatnim detektivima (NN 24/09) privatni detektivi mogu pratiti i promatrati osobe, objekte, vozila i predmete, kao i fotografirati iste.
7. Može li korištenje detektivskih usluga negativno utjecati na moj ugled na tržištu?

U velikom broju slučajeva korištenje usluga detektivskog ureda zapravo donosi pozitivan učinak za Vaše samopouzdanje i odlučnost da rješavanju vlastitih poteškoća priÄ‘ete ozbiljno te da koristite profesionalne partnere koji Vam pomažu u tome. Ukoliko odlučite prepustiti istraživanje našem društvu, Sova Intelligence, budite sigurni kako imamo potrebno iskustvo, ljudske i tehničke resurse, profesionalnost i znanje te ćemo primijeniti najbolju strategiju pristupa u svrhu zaštite od nastupanja štete i narušavanja ugleda u poslovnom i obiteljskom okruženju.

8. Zašto bih trebao detektivsko istraživanje i angažirao privatne detektive umjesto da odmah pokrenem tužbu?
Glavni razlozi su vrijeme i troškovi. Tužbu bi trebalo podnijeti u trenutku kada ste u objektivnoj prednosti nad drugom stranom. Prednost ostvarujete i angažiranjem privatnog detektiva koji prikuplja relevantne informacije i dokaze za tužbu utemeljenu na činjenicama, što umanjuje rizik i štete u budućnosti
9. Mogu li se dokazi prikupljeni od strane privatnih detektiva koristiti na sudu?
Izvještaji i dokazi koje detektiv prikupi prilikom svog istraživanja mogu se koristiti na sudu. Bitno je napomenuti da je privatni detektiv vjerodostojan svjedok na sudu, što potvrđuje dosadašnja sudska praksa.
10. Zašto bi vlasnicima tvrtki, članove uprava i menadžere sigurnosti bilo isplativo i djetvorno angažirati detektivski ured?
Privatni istražitelj nepristrano i objektivno sagledava problem, neopterećen organizacijskim, financijskim, prijateljskim i rodbinskim odnosima, raznim predrasudama i pretpostavkama unutar sustava. Privatni istražitelj može se maksimalno posvetiti određenom istraživanju, jer nije opterećen tekućim zadacima i događanjima unutar sustava. Djeluje po principu „hladna glava, vruće srce, čisti prsti“ što objektivno nije uvijek moguće onome tko se nalazi unutar samog sustava bez obzira na njegovu stručnost, iskustvo i volju.
11. Pružate li usluge prikupljanja podataka u inozemstvu?
Surađujemo s mrežom detektiva, odvjetnika i stručnjaka za razna područja u inozemstvu. Privatni detektivi našeg ureda odlaze na međunarodne treninge i seminare tako da i osobno poznajemo kolege detektive iz inozemstva, čime možemo garantirati pružanje profesionalne usluge i u drugim zemljama.

PRIVATNI DETEKTIV OD 1998.

Sova Intelligence (prvotni naziv: Detektiv Sova) prvi je detektivski ured u Hrvatskoj i djeluje prema principu "istražuje, pronalazi, dokazuje, savjetuje" od 1998. godine. Detektivi našeg ureda, diplomirani kriminalisti, polaznici su niza specijalističkih seminara iz područja sigurnosti poslovanja, zaštite intelektualnog vlasništva i primjene forenzičkih znanja.

Naša je misija pomoću informacija, savjeta i vodstva pomoći našim klijentima u rješavanju problema sada i omogućiti im prednost u budućnosti.

Suradnja s inozemnim partnerima omogućava nam pružanje širokog spektra usluga i izvan Hrvatske.

ÄŒlanovi smo Udruge privatnih detektiva Hrvatske (UPDH), MeÄ‘unarodnog policijskog udruženja (IPA) – sekcija Hrvatska, Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS) i Grupacije istražnih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Nositelji smo Certifikata poslovne sigurnosti pravne osobe - od strane Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost ovlašteni smo za rad s nacionalnim, EU i NATO klasificiranim podacima oznake TAJNO.

Kontakt


Sova Intelligence d.o.o.
Rendićeva 3
10000 Zagreb
Mob: 098 305 007
info@sova-intelligence.com
www.sova-intelligence.com

PRIVATNI DETEKTIV OD 1998.

Sova Intelligence (prvotni naziv: Detektiv Sova) prvi je detektivski ured u Hrvatskoj i djeluje prema principu "istražuje, pronalazi, dokazuje, savjetuje" od 1998. godine. Detektivi našeg ureda, diplomirani kriminalisti, polaznici su niza specijalističkih seminara iz područja sigurnosti poslovanja, zaštite intelektualnog vlasništva i primjene forenzičkih znanja.

Naša je misija pomoću informacija, savjeta i vodstva pomoći našim klijentima u rješavanju problema sada i omogućiti im prednost u budućnosti.

Suradnja s inozemnim partnerima omogućava nam pružanje širokog spektra usluga i izvan Hrvatske.

ÄŒlanovi smo Udruge privatnih detektiva Hrvatske (UPDH), MeÄ‘unarodnog policijskog udruženja (IPA) – sekcija Hrvatska, Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS) i Grupacije istražnih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Nositelji smo Certifikata poslovne sigurnosti pravne osobe - od strane Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost ovlašteni smo za rad s nacionalnim, EU i NATO klasificiranim podacima oznake TAJNO.

Kontakt


Sova Intelligence d.o.o.
Rendićeva 3
10000 Zagreb
Mob: 098 305 007
info@sova-intelligence.com
www.sova-intelligence.com